กิจกรรมถัดไป:

วัน DMD
19 สิงหาคม 2561

วัน DMD – ครั้งที่ 5 สหสาขาวิขาการกลุ่มผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อเสื่อมดูเชน

“อยู่อย่างมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี ร่วมกับโรคกล้ามเนื้อเสื่อมดูเซน”

ชั้น 8 อาคารแพทย์พยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี

ลงทะเบียน 08.30 – 08.45

คลิกที่นี่ เพื่อดูโปรแกรมทั้งหมด

2018-08-16T08:09:36+00:00