แคมเปญระดมทุน และ บริจาค

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเด็กๆ

รถเข็นไฟฟ้า

svg divider

รถเข็นไฟฟ้าช่วยให้เด็กๆมีชีวิตที่สะดวกสบายขึ้น และเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเอง

รถเข็นไฟฟ้า
แชร์ไปให้เพื่อนของคุณ:

รถเข็นไฟฟ้าช่วยให้เด็กๆมีชีวิตที่เคลื่อนไหวได้ต่อไป

บริจาคเพื่อลดหย่อนภาษี
สำหรับผู้ที่ต้องการนำใบเสร็จรับเงินไป
** ลดหย่อนภาษี **
กรุณาบริจาคผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิ
ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ได้ที่ LINE@ : @sirirajfoundation

*ชื่อของผู้บริจาคจะต้องกับชื่อบนหลักฐานการโอนเงินเท่านั้น*

บริจาคเงินผ่านมูลนิธิโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
แบบไม่ลดหย่อนภาษี

ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)
สาขา บิ๊กซี สะพานควาย
ชื่อบัญชี มูลนิธิโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
เลขที่บัญชี 033-406813-6

บริจาคเงินผ่านศิริราชมูลนิธิ
เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี

โปรดระบุความประสงค์เพื่อบริจาคเข้า
กองทุนโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
รหัสกองทุน D004220

ผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี “ศิริราชมูลนิธิ”
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ (กระแสรายวัน)
  สาขาศิริราช
  เลขที่บัญชี 016-3-00049-4
 • ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์)
  สาขา ศิริราช
  เลขที่บัญชี 638-2-13545-6
 • ธนาคารทหารไทย (ออมทรัพย์)
  สาขา ศิริราช
  เลขที่บัญชี 085-2-08995-2
 • ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์)
  สาขา ศิริราช
  เลขที่บัญชี 901-7-00988-8
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ออมทรัพย์)
  สาขา อรุณอมรินทร์
  เลขที่บัญชี 157-1-08108-3
 • ธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์)
  สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
  เลขที่บัญชี 031-0-04905-9
 • ธนาคารออมสิน (ออมทรัพย์)
  สาขา ศิริราช
  เลขที่บัญชี 020-02404205-1

แบบฟอร์มแจ้งการบริจาค
(เฉพาะการบริจาคแบบไม่ต้องการใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้ลดหย่อนภาษี)

แคมเปญอื่นๆ

svg divider
เครื่องช่วยหายใจ
เครื่องช่วยยก